Thực hiện phong trào trang trí lớp học tại trường TH Trần Phú

Thực hiện phong trào trang trí lớp học tại trường TH Trần Phú
Năm học 2016 – 2017 được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành giáo dục về thực hiện phong trào trang trí lớp học nhằm làm tăng thêm sự gần gũi, thân thiện đối với học sinh về lớp học của mình. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phát động phong trào và vận động sự chung tay đóng góp của tất cả các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh về vật chất lẫn tinh thần, với tinh thần nhiệt huyết và đầy trách nhiệm mỗi thầy cô giáo có nhiều cách để thực hiện phong trào. Qua thời gian tổ chức thực hiện đến nay tất cả các lớp đều đã xây dựng trang trí lớp học khá đa dạng như: Trang trí kệ hoa tươi, kệ sách, đồ chơi, đồ dùng học tập, trang trí những tấm bạt in các nội quy về lớp học, “ Lớp chúng ta cùng thực hiện”, các kết quả học tập những bài làm đúng, những bài văn hay, những sản phẩm về môn học Mĩ thuật do các em thể hiện, nhưng gương mặt bông hoa điểm tốt, các em tham gia đóng góp các loại sách truyện, những con vật, đồ chơi. Bước vào các lớp học chúng ta nhìn thấy những chậu hoa tươi, hằng ngày được các em phân công nhau chăm sóc, các mô hình về trang trại động vật, thú rừng, chim muôn...Với những hình ảnh trang trí như vậy giúp các gần gũi với thiên nhiên hơn, ham học hỏi, biết quí trọng, bảo vệ các cây xanh và động vật xung quanh mình.
Năm học 2016 – 2017 được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành giáo dục về thực hiện phong trào trang trí lớp học nhằm làm tăng thêm sự gần gũi, thân thiện đối với học  sinh về lớp học của mình. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phát động phong trào và vận động sự chung tay đóng góp của tất cả các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh về vật chất lẫn tinh thần, với tinh thần nhiệt huyết và đầy trách nhiệm mỗi thầy cô giáo có nhiều cách để thực hiện phong trào. Qua thời gian tổ chức thực hiện đến nay tất cả các lớp đều đã xây dựng trang trí lớp học khá đa dạng như: Trang trí kệ hoa tươi, kệ sách, đồ chơi, đồ dùng học tập, trang trí những tấm bạt in các nội quy về lớp học, “ Lớp chúng ta cùng thực hiện”, các kết quả học tập những bài làm đúng, những bài văn hay, những sản phẩm về môn học Mĩ thuật do các em thể hiện, nhưng gương mặt bông hoa điểm tốt, các em tham gia đóng góp các loại sách truyện, những con vật, đồ chơi. Bước vào các lớp học chúng ta nhìn thấy những chậu hoa tươi, hằng ngày được các em phân công nhau chăm sóc, các mô hình về trang trại động vật, thú rừng, chim muôn...Với những hình ảnh trang trí như vậy giúp các gần gũi với thiên nhiên hơn, ham học hỏi, biết quí trọng, bảo vệ các cây xanh và động vật xung quanh mình.
 Nhìn chung các lớp trang trí đều có cây xanh, nội quy lớp, các câu khẩu hiệu mang tính giáo dục, góc học tập, góc thư viện, sản phẩm tự làm, sáng tạo của học sinh.
 Qua chấm chọn của nhà trường các lớp có thành tích tốt trong phong trào trang trí lớp học như: Lớp  1/2, 1/3, 2/3, 2/4, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3 được nhà trường khen thưởng, bên cạnh còn có một số lớp được nhà trường khuyến khích động viên trong thực hiện phong trào. Vì phong trào này thực hiện lâu dài và thường xuyên trong những năm học tiếp theo, cho nên mỗi thầy cô giáo cần có sự nhiệt tình cần mẫn trong phong trào và tiếp tục thực hiện, các em học sinh phải có ý thức trân trọng bảo vệ và gìn giữ để những sản phẩm này tồn tại lâu dài qua nhiều thế hệ.
                                                                         Tam Hải, ngày 5 tháng 4 năm 2017
                                                                                         Người viết tin bài
 
 
                                                                                       
                                                                                         Mai Văn Chiến